Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Wśród jej najważniejszych zadań znajdują się m.in. uchwalanie statutu gminy, przyjmowanie sprawozdań z działalności wójta, powoływanie skarbnika, uchwalanie budżetu, studium zagospodarowania przestrzennego, programów gospodarczych, podatków i opłat, zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów oraz ustalania ich wysokości, tworzenia i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania i występowania z nich, tworzenia, likwidacji i reorganizacji gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek, podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych oraz wielu innych. W dziale tym znajdują się wszelkie informacje dotyczące sesji, podjętych przez Radę Gminy Rewal uchwał, godzin przyjmowania interesantów przez Przewodniczącą Radę Gminy itp.

Drukuj

Godziny pracy Rady

Przewodniczący Rady Gminy przyjmują interesantów w każdy czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godz. 14:00 do godz. 16:00

 

Drukuj

Sesje Rady Gminy Rewal


Warning: Creating default object from empty value in /rewelacja/modules/mod_feed/helper.php on line 37

Urząd Gminy Rewal

Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Rewal
  • Materiał będzie dostępny po stwierdzeniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)

  • Czasowy spis zdarzeń z dnia 22.01.2019 r. z posiedzenia  Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rewal, które odbyło się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rewal. Obrady rozpoczęto o godz. 14.15 Skład komisji Skarg Wniosków i Petycji: 1. Łukasz Tylka – Przewodnicząca obecny 2.  Joanna Lewicka- Wiceprzewodniczący obecny 3. Paweł Kaczor obecny 4. Agnieszka Tasarz obecny 5. Zbigniew Rydzyński obecny W obradach komisji uczestniczyło 5 członków komisji. Komisję poprowadził  – Przewodniczący komisji Łukasz Tylka Ad. 1 Komisja dot. Rozpatrzenia skargi w sprawie przewlekłości postępowania. Rozpatrzenia pisma w sprawie czynszu dzierżawy amfiteatru. Rozpatrzenie petycji w sprawie przejęcia przyłącza wodno-kanalizacyjnego    Ad. 2 Wolne wnioski i zapytania. Ad. 3 zakończenie obrad. O godz. 14.50 zakończono  posiedzenie komisji Rady Gminy. Spis zdarzeń sporządził Łukasz Tylka

  • Materiał będzie dostępny po stwierdzeniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO)